Įsigyk savo geriausią plaukų draugą!

Įsigyk savo geriausią plaukų draugą!

Ieškoti

[ti_wishlist

Looking for a Specific Product?

Teisinis pranešimas

1. Pirkėjas turi teisę naudotis Parduotuve tik šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir tvarka bei laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

2. Pirkdamas prekes ir taip patvirtindamas jų pirkimo – pardavimo Sutartį Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui nurodytą Prekių kainą vadovaudamasis šių Taisyklių „Prekių užsakymas ir apmokėjimas“ skyriaus nuostatomis bei priimti užsakytas prekes iš Pardavėjo vadovaudamasis šių Taisyklių „Prekių pristatymas ir atsiėmimas“ skyriaus nuostatomis.

3. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Asmens ar Pristatymo adreso duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo Pardavėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo (pavyzdžiui, pakartotino pristatymo išlaidų kompensavimo, kuomet siuntą tenka pristatyti kitu, nei nurodė Pirkėjas, adresu).

4. Naudotojas (Pirkėjas) yra visiškai atsakingas už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis Parduotuve.

5. Užsiregistravęs Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo prisijungimo duomenų saugumą ir jų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

6. Pasikeitus Asmens ar Pristatymo adreso duomenims Naudotojas (Pirkėjas) privalo nedelsdamas juos atnaujinti savo asmeninėje paskyroje, o praradęs savo prisijungimo duomenis Naudotojas (Pirkėjas) privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

7. Pirkėjas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties su Pardavėju jokiais atvejais, jeigu Pardavėjas laikėsi visų savo įsipareigojimų.

8. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį bei grąžinti arba pakeisti užsakytas Prekes vadovaudamasis šių Taisyklių „Prekių grąžinimas ir keitimas“ skyriaus nuostatomis.

– Nustačius, kad Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar jos saugumui arba nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų ar savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve, o išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją ir asmeninę paskyrą.

– Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

– Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį su Pirkėju tais atvejais, kuomet Pirkėjo užsakytų Prekių sandėlyje nėra ir (arba) jos yra nebegaminamos, Prekių nėra galimybės pakeisti arba pasikeitė jų įsigijimo iš tiekėjo kaina.

Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai Pirkėją ir išankstinio apmokėjimo atveju ne vėliau kaip per 3 darbo dienas sugrąžinti Pirkėjui visą pagal Sutartį sumokėtą sumą. Sutarties nutraukimo atveju Pardavėjo atsakomybė yra apribota ne didesne nei Pirkėjo pagal Sutartį sumokėta suma.

Krepšelis
Jūsų krepšelis tuščias.

Panašu, kad dar nepasirinkote.